پخش زنده و آرشیو رادیو

بومرنگ

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:30 به مدت 15 دقیقه


بیان بازتاب مسائل مختلف در حوزه جامعه، فرهنگ ، سلامت و... در زندگی افراد به زبان طنز