پخش زنده و آرشیو رادیو

عصر صبا (زنده)

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 15:30 به مدت 90 دقیقه


آشنایی با مشاغل مختلف در جامعه به همراه بخش های متنوع و شاد از جمله: گزارش، مسابقه، نمایش طنز و...