پخش زنده و آرشیو رادیو

شكرشكن

پنجشنبه و جمعه از ساعت 14:00 به مدت 60 دقیقه


یك مجله صوتی با رویكرد طنز در قالب موضوعات فرهنگی، هنری و اجتماعی