پخش زنده و آرشیو رادیو

نَقل نُقلستان

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه


آشنایی با طنزپردازان معاصر كشور (به همراه گفت وگویی صمیمی و معرفی آثارشان)