پخش زنده و آرشیو رادیو

حرف تو حرف

یكشنبه - سه شنبه از ساعت 12:30 به مدت 20 دقیقه


بررسی مسائل روز جامعه با نگاه طنز