پخش زنده و آرشیو رادیو

فضولی نباشه

روجوع به جدول «زمان پخش برنامه ها» در صفحه اصلی سایت از ساعت -- به مدت 15 دقیقه


برنامه ای در فضایی شاد و مفرح با هدف ایجاد ارتباط تنگاتنگ با مخاطبان است كه با بهره گیری از فعل "فضولی كردن" در قالبی طنز به بیان مسائل و پرسش های آنان می پردازد و در نهایت درخواست ها و مطالباتشان را به صورت مسالمت آمیز پیگیری می كند.