پخش زنده و آرشیو رادیو

تجارت الكترونیك

جمعه از ساعت 09:00 به مدت 55 دقیقه


در این برنامه با بخش های كارشناسی ، آموزش ، خبر و مدرسه مجازی سعی بر پیشرفت و فرهنگ سازی تجارت الكترونیك دارد.

تهیه كننده: مطهره مهرابی كارشناس مجری: كیوان نقره كار هماهنگی: مریم قاسمی