پخش زنده و آرشیو رادیو

بزرگراه اقتصاد

پنجشنبه از ساعت 17:05 به مدت 85 دقیقه


یك مجله رادیویی با مباحث كارشناسی

تهیه كننده: نازنین كتابچی گوینده: سید محمد حسین هاشمی هماهنگی: بهارك عرفان هاشمی گزارشگر: شیما شكوه نویسنده رابعه اقدامی آیتم ساز: سامان حافظی