پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارستان

جمعه از ساعت 11:30 به مدت 40 دقیقه


تبیین بیانیه گام دوم انقلاب و بررسی راه كارهای اجرایی آن

تهیه كننده: مهدی زال زاده گوینده: محمد ساجدی