پخش زنده و آرشیو رادیو

رویش

"شنبه الی پنج شنبه" از ساعت 08:00 به مدت 60 دقیقه


آموزش غیر مستقیم نحوه راه اندازی یك كسب وكار جدید ، توسعه و موفقیت در آن و مدیریت بحران های پیش رو

تهیه كننده و نویسنده: مهرگان سواد كوهی و نازنین كتابچی گوینده: احمد توكلی و نوشین تاجداری هماهنگی: مریم قاسمی ارتباطات: بهارك عرفان هاشمی و سامان حافظی