پخش زنده و آرشیو رادیو

ارمغان طبیعت

روزهای زوج از ساعت 13:35 به مدت 20 دقیقه


كمك به ارتقاء بهره وری در صنعت دام و طیور با معرفی نمونه های موفق و ارائه راهكارهای كارشناسی

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی