پخش زنده و آرشیو رادیو

پژواك سرخ

"شنبه" از ساعت 06:35 به مدت 80 دقیقه


به بررسی سیره اقتصادی امام حسن(ع)، نقش امر به معروف و نهی از منكر در قیام حضرت حسین(ع)، چگونگی قیام امام حسین(ع) بر مدار قرآنی می پردازد.

(ویژه برنامه ماه محرم)