پخش زنده و آرشیو رادیو

سخنرانی اقتصادی

چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت 01:00 به مدت 55 دقیقه


پخش سخنرانی های اقتصادی روز