پخش زنده و آرشیو رادیو

اقتصاد به وقت بهار

هر روز - از ساعت 16:00 به مدت 180 دقیقه


مجله عصرگاهی نوروزی به همت گروه های اقتصاد و جامعه و كسب و كار با بخش هایی همچون طنز، خبر، تحلیل ، قطعات نمایشی، آیتم و گزارش پخش می شود.