پخش زنده و آرشیو رادیو

تدبیر

"روزهای زوج" از ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه


تبیین نقش مدیریت و تدبیر در رسیدن به اهداف اقتصادی در راستای كسب و كار و تبیین نقش مدیریت و تدبیر صنعتی و بازرگانی در ارتقای كیفیت كارهای تولیدی و اقتصادی برای تولید و پخش .

تهیه كننده و هماهنگی: اسماعیل علی پناه كارشناس مجری: نسیم خواجه نوری و حمید عبیری