پخش زنده و آرشیو رادیو

وطن ساز

"جمعه و شنبه" از ساعت 02:00، 07:00 به مدت 55 و 60 دقیقه


معرفی افراد موثر جامعه با تاكید بر اقتصاد در قالب های متنوع برنامه سازی رادیویی كه در ساخت وطن عزیزمان ایران تاثیر گذارند.

تهیه كننده: سهیلا كسی خان گوینده: معصومه رفعتی هماهنگی: راحله پورزارع گزارشگر: مهدخت نعمت زاده