پخش زنده و آرشیو رادیو

خانه تا كارخانه

"روزهای فرد" از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه


عارضه یابی و شناسایی مشكلات، موانع و اشكالات صنایع مختلف(متوسط و بزرگ) و ارائه راه كارهای عملیاتی رفع آنها ، شناسایی گلوگاه های صنعتی كشور و كمك به بهبود وضع موجود صنایع از طریق برقراری ارتباط سه جانبه صنعت، دانشگاه و رسانه

تهیه كننده: لیلا امید یگانه گوینده: زهرا تقی ملا هماهنگی: لیلا روز بهانی گزارشگر: لیلا علاقمند آیتم ساز: ثمره رضایی