پخش زنده و آرشیو رادیو

شكوه حضور

جمعه از ساعت 07:45 و 15:00 به مدت 790 دقیقه


ویژه برنامه 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری

تهیه كننده: محمد جواد طالبی و نازنین كتابچی گوینده: زهرا تقی ملا/تیمور كوشكی و حمید عبیری گزارشگر: مهدخت نعمت زاده و شیما شكوه