پخش زنده و آرشیو رادیو

یاد ایام

"شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 21:05 به مدت 50 دقیقه


الگوسازی و معرفی افراد موثر، پیشكسوتان از منظر اقتصادی

گفتگو با پیشكسوتان بازار (اقتصاد بخش خصوصی) مرور خاطرات، تحلیل اقتصاد امروز و شنیدن تجربیات برای رسیدن به الگوی زندگی اسلامی ایرانی و راه های كسب ثروت حلال در راستای توجه به راه اندازی كسب و كارهای جدید برای رونق تولید واشتغال زایی در سطح كشور نشات گرفته از خاطرات پیشكسوتان متعهد و متدین عرصه اقتصاد قبل و بعد از انقلاب اسلامی با توجه به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای توسعه پایدار در كشور تهیه كننده و هماهنگی: محمد جوادی نژاد كارشناس مجری: سید حامد حسینی