پخش زنده و آرشیو رادیو

قبله حاجات

"پنج شنبه" از ساعت 12:00 به مدت 55 دقیقه


ویژه برنامه شهادت امام موسی كاظم (ع)

تهیه كننده: جوادی نژاد