پخش زنده و آرشیو رادیو

اینجا ایران است

دوشنبه از ساعت 09:00 به مدت 180 دقیقه


ویژه برنامه 22 بهمن

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری و مهدی شیار گوینده: زهرا تقی ملا و تیمور كوشكی نویسندگان: مهدی شیار و آمنه نیك صفات