پخش زنده و آرشیو رادیو

اقتصاد هنر

یكشنبه از ساعت 08:05 به مدت 25 دقیقه


برنامه ای با مضمون اقتصاد هنر و تاثیر آن در اقتصاد كشور