پخش زنده و آرشیو رادیو

اسطنزاپ كاسبی

"یكشنبه" از ساعت 17:50 به مدت 10 دقیقه


نگاه طنازانه به مسائل اقتصادی

جلوگیری از ناهنجاری ها و پدیده های اقتصادی نامطلوب از طریق طنز تهیه كننده: غلامرضا عزتی نویسنده: علی بنه گزی و حمید پارسا