پخش زنده و آرشیو رادیو

دوباره صبح

"پنجشنبه" از ساعت 06:30 به مدت 75 دقیقه


مجله بامدادی است كه در روزكاری پایان هفته هم رویكرد اطلاع رسانی دارد و هم رویكرد تفریحی سرگرمی

تهیه كننده: حمیده رضا سلطانی گوینده: معصومه سید علوی گزارشگر: مهدخت نعمت زاده نویسنده: آمنه نیك صفات هماهنگی و ارتباطات: مژده ابراهیمیان آیتم ساز: مجید اجاق لو، حمیده رضا سلطانی و بهارك عرفان هاشمی