پخش زنده و آرشیو رادیو

خانواده اقتصادی

"پنجشنبه" از ساعت 10:05 به مدت 25 دقیقه


ریشه یابی مسائل اقتصادی رده های سنی مختلف جامعه و آموزش سبك زندگی صحیح اقتصادی به صورت غیر مستقیم

تهیه كننده: مطهره مهرابی گوینده: حمیده رستگار دوست هماهنگی: فرزاد محمدی راد نویسنده: طهره مهرابی و فاطمه بی تقصیر بازیگر: علیرضا تابان و معصومه عزیز محمدی آیتم ساز: مطهره مهرابی و آتی جان افشان