پخش زنده و آرشیو رادیو

فرصت نیلگون

"پنجشنبه" از ساعت 11:05 به مدت 25 دقیقه


در این برنامه در مورد اقتصاد دریامحور و ظرفیت های آن بطور اختصاصی صحبت می شود.

تهیه كننده و نویسنده: اسماعیل علی پناه گوینده: بابك مینایی هماهنگی: سامان حافظی