پخش زنده و آرشیو رادیو

بر مدار مصرف

"پنجشنبه" از ساعت 14:05 به مدت 25 دقیقه


در این برنامه قصد داریم به فرهنگ مصرف، آموزش مصرف كالاهای فرهنگی و غیر فرهنگی بپردازیم.

تهیه كننده، نویسنده و آیتم ساز: آتنا ابراهیمی معیر كارشناس مجری: مهسا حق پناه