پخش زنده و آرشیو رادیو

خوشه خند

"پنجشنبه" از ساعت 21:05 به مدت 40 دقیقه


جنگ عصرگاهی با محوریت كشاورزی

تهیه كننده: حمیده رضا سلطانی هماهنگی: بهارك عرفان هاشمی نویسنده: علی بنه گزی و مجید اجاقلو بازیگر: عباس محبی، خلیلی، قناعت پیشه و مسعودی