پخش زنده و آرشیو رادیو

خانم مدیر و آقای مشاور

"دوشنبه" از ساعت 17:50 به مدت 10 دقیقه


برنامه ای نمایشی كه به طرح مباحث اقتصادی بویژه پویش های اقتصادی می پردازد.

تهیه كننده: مهرگان طور سواد كوهی نویسنده: آبتین جاوید بازیگر: صاحبه عظیمی و مسعود خواجه وند