پخش زنده و آرشیو رادیو

معمای توسعه

"پنجشنبه" از ساعت 18:40 به مدت 25 دقیقه


بررسی علل و عوامل كم تحركی اقتصاد ایران

تهیه كننده: سید وحید موسوی راوی: داود نماینده هماهنگی: ولی الله سلیمانی نویسنده: مریم برفره مشاور رسانه ای: احمد یوسفی مقدم فضای مجازی: امیر پور جعفر