پخش زنده و آرشیو رادیو

كاوش

"پنجشنبه" از ساعت 20:05 به مدت 25 دقیقه


تكیه بر اقتصاد دانش بنیان و معرفی بنگاه هایی كه بر اساس اقتصاد دانش بنیان شكل گرفته اند

تهیه كننده، نویسنده، گزارشگر و محقق: مهرگان طور سواد كوهی گوینده: حمیده رستگاردوست