پخش زنده و آرشیو رادیو

دومین گام

"شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 19:05 به مدت 25 دقیقه


گام دوم انقلاب اسلامی و بررسی عملكرد مجلس در گذشته و آینده