پخش زنده و آرشیو رادیو

تابلوی واردات

روزهای زوج از ساعت 16:05 به مدت 45 دقیقه


برنامه ای درباره واردات و آثار و نتایج آن بر اقتصاد كشور

تهیه كننده: راضیه حسینعلی كارشناس مجری: علی پاكزاد و احمد نعیمی مشاور رسانه ای: پرهام تجدد نویسنده: فاطمه بی تقصیر گزارشگر: نوید دانشور و سمیه رنجكش ارتباطات: مصطفی زاده طالبیان هماهنگی: نرگس سادات تقوی