پخش زنده و آرشیو رادیو

میدون

روزهای فرد از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه


مسابقه رادیویی با مضمون كسب و كار

تهیه كننده: لیلا امیدیگانه گوینده: زهرا تقی ملا