پخش زنده و آرشیو رادیو

كرونا زندگی

شنبه الی جمعه از ساعت 16:05 به مدت 210 دقیقه


جنگ شاد و عصرگاهی با محوریت شكست كرونا

تهیه كننده: مهرگان سوادكوهی