پخش زنده و آرشیو رادیو

پول آش

"چهارشنبه" از ساعت 17:50 به مدت 10 دقیقه


شوخی با فرهنگ لغات اقتصادی

تهیه كننده: محمد مهدی شادبهر نمایشنامه نویس: رضا حماطی بازیگران: پیمان قریب پناه،نسا جابر ابن انصاری آیتم ساز: علیرضا اعتمادی