پخش زنده و آرشیو رادیو

آیین زندگی

"پنجشنبه" از ساعت 17:05 به مدت 40 دقیقه


نگاهی به سیره زندگی و سیره اقتصادی امام علی (ع)

تهیه كننده: حمیده سلطانی گوینده: زهرا تقی ملا نویسنده: آمنهنیك صفات