پخش زنده و آرشیو رادیو

میدان فلسطین

"جمعه" از ساعت 10:05 به مدت 110 دقیقه


ویژه برنامه روز قدس

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری هماهنگی: نرگس السادات تقوی