پخش زنده و آرشیو رادیو

چند دقیقه برای تفكر

سه شنبه از ساعت 19:05 به مدت 25 دقیقه


پخش سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی