پخش زنده و آرشیو رادیو

در جوار انقلاب

"چهارشنبه و پنج شنبه" از ساعت 08:05 به مدت 115 دقیقه


ویژه برنامه 14 و 15 خرداد

تهیه كننده: آقای جواهری