پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش‌های تاریخی

هر روز از ساعت به مدت 30دقیقه


این نمایش‌های به وقایع تاریخی و بزرگان وحكومت‌ها می‌پردازد