پخش زنده و آرشیو رادیو

سایه سارمهر

هرروز از ساعت 8:00 به مدت 10دقیقه


پخش قسمتهایی از بیانات شیوا ودلنشین رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای