پخش زنده و آرشیو رادیو

رد پای قلم

روزهای زوج از ساعت 15:00 به مدت 15 دقیقه


آشنایی با درام نویسان ایرانی و نقد آثار شان

چگونگی شكل گیری ایده و پرداخت آن در ذهن نویسنده تئاتر و نمایش