پخش زنده و آرشیو رادیو

صدا در صحنه

یك شنبه و سه شنبه از ساعت 15:00 به مدت 15 دقیقه


معرفی و نقد نمایشهای روی صحنه

نقد رخدادهای روز تئاتر گذشته و اینده تئاتر