پخش زنده و آرشیو رادیو

روزگار تئاتر

چهارشنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه


یك برنامه پژوهش محور است كه به موضوع رابطه­ی تئاتر و جامعه و همچنین روابط متقابل آن می پردازد.

نگاه جامعه شناختی به هنر نمایش در ایران و جهان از زمان یونان باستان تا كنون.