پخش زنده و آرشیو رادیو

كارگاه تئاتر

پنج شنبه ها از ساعت 19:30 به مدت 60 دقیقه


بررسی فنون و مهارتهای تئاتر و نمایشی

كارگاه آموزشی نمایش برای دانشجویان