پخش زنده و آرشیو رادیو

تكیه

از ساعت به مدت 90 دقیقه


تهیه كننده :مژگان فرزین گوینده: محی الدین تقی پور نویسنده : مهدیه حسینی، سارا افتخاری الهام وحدت

تهیه كننده :مژگان فرزین گوینده: محی الدین تقی پور نویسنده : مهدیه حسینی، سارا افتخاری الهام وحدت