پخش زنده و آرشیو رادیو

قلب بنفش

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 30 دقیقه


خانواده‌ی "نوری"، خانواده‌ای است متعلق به قشرِ متوسط شهری،فضای مجازی باعث می شود فاصله ی زیادی بین اعضای خانواده ایجاد شود.