پخش زنده و آرشیو رادیو

سرقت تز

یك شنبه تا جمعه از ساعت 00:00 به مدت 15 دقیقه


دوستان جواد و استاد قهرمانی ،او را راضی به ارائه مقاله می كنند.ناصر كه نمی تواند رقیبی برای جواد و گروهش باشد سعی دارد برای آنها مشكلاتی به وجود آورد تا به نتیجه ی مطلوب نرسند.