پخش زنده و آرشیو رادیو

بازگشت

یك شنبه تا جمعه از ساعت 1:30 به مدت 30 دقیقه


خواهر و برادری بعد از سال ها به شمال برگشته تا به وصیت نامه مادرشان عمل كنند و ...

نویسنده: مریم امینی كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مهین فردنوا، بیوك میرزایی